Reklama:

informacje o Elblagu - katalog firm -  w elblag

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
jest samodzielną uczelnią publiczną powołaną w 1998 roku. Uczelnia kształci na studiach dziennych i zaocznych w systemie inżynierskim i licencjackim na kierunkach: informatyka, administracja, ekonomia, filologie: angielska, niemiecka, polska, pedagogika, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika.
PWSZ wdraża Europejski System Punktów Kredytowych, który pozwoli kontynuować studia w wielu uczelniach UE. Współpracuje z uczelniami z Niemiec, Szwecji, Łotwy.
Instytut Informatyki Stosowanej mając najnowocześniejszą strukturę IT przygotowuje fachowców do obsługi potrzeb Społeczeństwa Informacyjnego. Można tu uzyskać certyfikaty: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy i Cisco Certified Networking Associate, Akademii Oracle i Microsoft.
ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg
Tel.: (0-55) 239-88-50
Fax: (0-55) 239-88-52
www.pwsz.elblag.pl
pwsz@pwsz.elblag.plElbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze niepaństwowych uczelni została wpisana pod numerem 144. EUH-E oferuje 6 kierunków kształcenia: pedagogika I stopnia(resocjalizacyjna, opiekuńcza i socjalna), pedagogika II stopnia (resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, opiekuńcza i socjalna, opiekuńczo-wychowawcza, społeczno-rodzinna, ogólna);administracja I stopnia (publiczna, administracja europejska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), zarządzanie I stopnia( gospodarowanie w transporcie i praktyki logistyczne, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem, obrót gospodarczy, biznes europejski, marketing i turystyka), pielęgniarstwo I i II stopnia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne. EUH-E oferuje również ok. 20 kierunków studiów podyplomowych. EUH-E oferuje również studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ul. Lotnicza 2 82-300 Elbląg
Tel.: (0-55) 23-93-810
Fax: (0-55) 23-93-801
www.euh-e.edu.pl
rekrutacja@euh-e.edu.plSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Wydział Zamiejscowy w Elblągu powstała w 1993 roku. Jest szkołą niepaństwową, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym dziennym i niestacjonarnym - zaocznym. Podstawowymi kierunkami kształcenia w Wydziale są: Zarządzanie i marketing o specjalnościach: zarządzanie organizacjami, zarządzanie turystyką, integracja europejska, rachunkowość i controling, informatyka w zarządzaniu oraz Gospodarka przestrzenna o specjalnościach: rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Obecnie uczelnia przygotowuje 2 nowe kierunki studiów: stosunki międzynarodowe oraz turystykę i rekreację.
ul. Stoczniowa 10 82-300 Elbląg
Tel. (0-55) 230-40-55,  (0-55) 230-40-94
Tel. / Fax: (0-55) 230-40-55 wew. 201
www.elblag.janski.edu.pl
dziekanat@elblag.janski.edu.pl


Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
jest szkołą wyższą przygotowującą przyszłych kapłanów do życia i służby w Kościele Katolickim. Uczelnia jest elitarna, a w ciągu 11 lat wykształciła i wydała 80 księży. Alumni seminarium są zarazem studentami Wydziału Teologii UWM w Olsztynie z wszystkimi prawami przysługującymi studiującym na wyższej uczelni. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej z nauk teologicznych i przyjęciem święceń kapłańskich.
ul. Bożego Ciała 10  82-300 Elbląg
Tel.: (0-55) 232-61-82, (0-55) 232-83-00


Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Regent College
prowadzi 3-letnie studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Regent College sprawuje Instytut Anglistyki UG. Nauka w Kolegium prowadzona jest w trybie dziennym i zaocznym. Absolwenci regent College po obronie pracy dyplomowej otrzymują dyplom licencjata filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
ul. Królewiecka 100  82-300 Elbląg
Tel.: (0-55)234-07-23, (0-55)234-07-25
Fax: (0-55)234-07-25
www.anglistyka.edu.pl
kolegium@regent.edu.plZakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji ELBLAG.wortale.net.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.
Imię: Przepisz kod z obrazka:
Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt z nami   |   Reklama na portalu   |    Redakcja   |   Nasze portale

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady korzystania & Polityka prywatności   |   Projekt WORTALE.NET  |   Wydawca SOLUMA

| mapa witryny
| login