Reklama:

informacje o Elblagu - katalog firm -  w elblag

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg
tel. 055 232-32-60 tel./fax 055 232-74-31
mailto:psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem PSSE jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu (PSSE) ma siedzibę w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195. PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu, w jego części o powierzchni 383 m2 (III i IV piętro).

PSSE zajmuje powyższe pomieszczenia na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy PSSE a Zarządem Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4.

Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (teks jednolity: Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

2) ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(teks jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.).

3) zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.

4) Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2001 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.).Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji ELBLAG.wortale.net.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt z nami   |   Reklama na portalu   |    Redakcja   |   Nasze portale

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady korzystania & Polityka prywatności   |   Projekt WORTALE.NET  |   Wydawca SOLUMA

| mapa witryny
| login