Reklama:

informacje o Elblagu - katalog firm - w elblag

OBWODOWY URZĄD MIAR NR 4 W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
ul. ŻEROMSKIEGO 24

tel./fax 055 233 67 79

e-mail: elblag@oum.gda.pl

 

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek , godz. 715 - 1515

 

Naczelnik

mgr Halina Górzyńska

tel. 055 233-67-79
naczelnik.elblag@oum.gda.pl

 

 

Podległość:

 

Okręgowy Urząd Miar Nr 6 w Gdańsku

ul. Polanki 124C

80-308    GDAŃSK

tel. (058) 5245-300

 

Teren działalności:

Powiaty: braniewski, elbląski, lidzbarski, miasto na prawach powiatu: Elbląg.


 

Zadania:

 

 Do zadań Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu należy:

 1. legalizacja przyrządów pomiarowych,

 2. wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym wzorcowanie przyrządów z zakresu masy w ramach certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 086 dla Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku,

 3. sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,

 4. udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,

 5. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy „Prawo o miarach” na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową,

 6. zapewnienie obsługi punktów legalizacyjnych działających na obszarze działania Urzędu oraz nadzór merytoryczny nad ich działalnością,

 7. Wykonywanie oceny zgodności wag automatycznych w ramach Jednostki Notyfikowanej - Okregowego Urzędu miar w Gdańsku o numerze 1443,

 8. udzielanie informacji dotyczących: 
  - obowiązujących przepisów,
  - procedury zgłoszenia przyrządów do legalizacji, wzorcowania, sprawdzania, ekspertyzy,
  - świadczonych usług,
  - wysokości pobieranych opłat za czynności legalizacyjne oraz wynagrodzeń za świadczone usługi.

 

Czynności metrologiczne wykonywane przez 6UM4

 

 

L.p.

Nazwa przyrządu pomiarowego

Legalizacja

Wzorcowanie

Sprawdzenie

Ekspertyza

Przyrządy służące do pomiaru długości

1.

Mierniki wysokości

napełnienia zbiorników

 

 

X

X

2.

Przymiary sztywne do 
pomiaru wysokości
 napełniania zbiorników


X

 


X


X

Przyrządy służące do pomiaru objętości i przepływu płynów

3.

Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy


X

 


X


X

4.

Pływakowe mierniki objętości mleka

 

 

X

X

5.

Zbiorniki pomiarowe do cieczy

X

 

 

X

X

6.

Zbiorniki pomiarowe. Schładzalniki do mleka

X

 

 

X

X

7.

Drogowe (samochodowe) cysterny pomiarowe

X

 

X

X

8.

Wodomierze*

X

 

X

X

9.

Instalacje pomiarowe:

     - do gazu ciekłego propan-butan

     - do pozostałych cieczy innych niż woda
     - do biopaliw ciekłych

X

X


X
X

 

X

X
X

 

X

X
X

10.

Odmierzacze:

     - paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

     - gazu ciekłego propan-butan
     - biopaliw ciekłych

X
X
 


X
X
X


X
X
X

 


X

X
X

11.

Kolby metalowe II rzędu

 

 

X

X

Przyrządy służące do pomiaru masy

12.

Odważniki klasy dokładności F2

X

X

X

X

13.

Odważniki klasy dokładności M1

X

X

X

X

14.

Odważniki klasy dokładności M2

X

X

X

X

15.

Wzorce masy klasy dokładności F2, M1 i M2

 

X

X

X

16.

Obciążniki technologiczne

 

X

X

X

17.

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I -

    - analityczne  

X

X

X

X

18.

Wagi nieautomatyczne klasy 
dokładności II, III, IIII     

X

X

X

X

19.

Podzielnie wag przesuwnikowych

 

 

X

X

20.

Wagi automatyczne:
- odważające
- odważające dla pojedynczych ładunków
- przenośnikowe
- porcjujące


X
X
X
X

 


X
X
X
X


X
X
X
X

21.

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu

 wagonów spiętych

X

 

X

X

21.

Wagi wagonowe do ważenia w ruchu

 wagonów spiętych

X

 

X

X

Przyrządy służące do pomiaru gęstości

23.

Gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ L

X

 

 

X

 

X

Przyrządy służące do pomiaru parametrów ruchu

24.

Taksometry elektroniczne

X

 

X

X

25.

Urządzenia rejestrujące stosowane
w transporcie drogowym - tachografy

 samochodowe (legalizacja po naprawie)

X

 

X

X

Przyrządy służące do pomiaru wielkości elektrycznych

26.

Liczniki energii elektrycznej*:
- czynnej prądu przemiennego
- biernej 

X

 


X
XX

Przyrządy służące do pomiaru ciśnienia

27.

Ciśnieniomierze sprężynowe

 

 

 

X

 

X

* w punkcie legalizacyjnym


Stanowiska pomiarowe:

S 01 - Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych; 

 

S 02 Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wag nieautomatycznych mechanicznych; 

 

S 03 - Stanowisko pomiarowe do wzorcowania wzorców masy; 

 

S 04  - Stanowisko pomiarowe wag nieautomatycznych klasy dokładności I - analitycznych; 

 

S 05  - Stanowisko pomiarowe wag nieautomatycznych klasy dokładności II, III, IIII;

 

S 06  - Stanowisko pomiarowe odważników klasy dokładności F2, M1, M2;

 

S 07 - Stanowisko pomiarowe wag automatycznych (porcjujących, odważających, kontrolnych, przenośnikowych), wag wagonowych, wag samochodowych;

 

S 08 - Stanowisko pomiarowe podzielni wag przesuwnikowych;

 

S 09  - Stanowisko pomiarowe taksometrów;

 

S 10  - Stanowisko pomiarowe tachografów;

 

S 11 - Stanowisko pomiarowe zbiorników pomiarowych, cystern pomiarowych, mierników do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników;

 

S 12 - Stanowisko pomiarowe instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda;

 

S 13  - Stanowisko pomiarowe przymiarów do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników;

 

S 14  - Stanowisko pomiarowe kolb metalowych II rzędu, pływakowych mierników objętości mleka;

 

S 15  - Stanowisko pomiarowe wodomierzy w punkcie legalizacyjnym EPWiK w Elblągu;

 

S 16  - Stanowisko pomiarowe liczników energii elektrycznej prądu przemiennego w punkcie legalizacyjnym ENERGA w Elblągu;

 

S 17  - Stanowisko pomiarowe do legalizacji gęstościomierzy zbożowych;

 

S 18  - Stanowisko pomiarowe do sprawdzania ciśnieniomierzy sprężynowych użytkowych;

 


Kontakt:
 

Osoby, z którymi należy się kontaktować: 

Punkt Obsługi Klienta:
Bogumiła Krzysiak – Pawska
Dorota Baniecka
  
- w zakresie stanowisk: S 01; S 02; S 03; S 05; S 06; S 08:
Zdzisław Zacher
Dorota Baniecka
Dariusz Ułasiuk
 
- w zakresie stanowiska: S 04:
Halina Górzyńska
Zdzisław Zacher
 
- w zakresie stanowiska: S 07:
Zdzisław Zacher
 
- w zakresie stanowiska: S 09:
Dorota Baniecka
Pawłe Pestrakiewicz
  
- w zakresie stanowisk: S 10:
Dorota Baniecka
Krzysztof Załuski
Dariusz Ułasiuk
 
- w zakresie stanowiska: S 11; S 12; S 13; S 14:
Dariusz Ułasiuk
Zdzisław Zacher
Krzysztof Załuski
  
- w zakresie stanowisk: S 15 ; S 16:
Krzysztof Załuski
 
- w zakresie stanowiska: S 17;
Dorota Baniecka
 
- w zakresie stanowiska: S 18:
Dariusz Ułasiuk
Krzysztof Załuski
 
 
Punkty legalizacyjne:
Na terenie działalności Obwodowego Urzędu Miar w Elblągu działają następujące punkty legalizacyjne przyrządów pomiarowych:
 
- liczniki energii elektrycznej:
ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20
 
- liczników  do wody (wodomierzy):
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o.  82- 300 Elbląg,  ul. Rawska 2-4Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji ELBLAG.wortale.net.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.
Imię: Przepisz kod z obrazka:
Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt z nami   |   Reklama na portalu   |    Redakcja   |   Nasze portale

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zasady korzystania & Polityka prywatności   |   Projekt WORTALE.NET  |   Wydawca SOLUMA

| mapa witryny
| login